Attention

X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site

Attention

X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video

We'd like one thing before you download!

X

Please give us your email address before you download. Feel free to subscribe to our Newsletter while you’re here!


Download

मराठी (Marathi)

Our partner organization Prayas Health Group has dubbed these AMAZE videos into Marathi.

मराठी (Marathi)

कंडोम योग्य प्रकारे कसा वापरायचा?

964
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लिंगाच्या आकाराने काही फरक पडतो का?

4109
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

सेक्स : जवळीक आणि भावना

1039
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नकाराचा स्वीकार

537
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

एच.आय.व्ही. सह जीवन

893
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

हस्तमैथुन - अगदीच नॉर्मल...

2548
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

प्रेप आणि पेप : एच.आय.व्ही. पासून प्रतिबंध

340
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

प्रजनन आणि गरोदरपण

572
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

वयात येताना स्वत:ला समजून घेताना...

573
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नातेसंबंध आणि तंत्रज्ञान

271
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लिंगसांसर्गिक आजार आणि हेटाळणी

478
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

वयात येताना शरीराची काळजी कशी घ्याल?

645
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

व्हर्जिनिटी म्हणजे नक्की काय?

792
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

गरोदरपणाचे ९ महिने

592
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

इमर्जन्सी गर्भनिरोधक(इ.सी. पिल्स)

716
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

एचआयव्ही म्हणजे काय?

1093
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लैंगिक कल म्हणजे काय?

383
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

सक्रीयतेने ऐकणं: चांगला संवाद कसा करायचा?

260
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

मासिक पाळी सुरु होताना!

738
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

सेक्स करण्यासाठी मी तयार आहे का?

1276
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

इंटरनेट आणि स्वत:ची सुरक्षितता

344
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

मुली वयात येताना: स्तनांचा आकार आणि इतर गोष्टी याबद्दलचं छोटंसं गाईड

10878
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

दादागिरी केली जात असेल तर मदत कशी करावी?

197
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

ब्रेक अप झाल्यानंतरही मैत्री राहणं शक्य आहे का?

314
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

पुरुषत्वाच्या पारंपारिक कल्पनांना आव्हान देणं

250
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

इतरांना लैंगिक ओळख सांगू की नको?

180
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

आपली लैंगिक ओळख इतरांना करुन देणं| LGBTQ+

141
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

जोडीदाराला कॉन्डोम वापराबद्दल कसंं सांगायचं?

596
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

संमती आणि संवाद

149
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

शारीरिक अक्षमता आणि लैंगिकता

246
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

स्तनांच्या आकाराने काही फरक पडतो का?

2089
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

आनंद, दु:ख आणि भावनिक चढउतार

224
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

स्त्रिया आणि हस्तमैथुन

816
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

वादातून संवादाकडे...

328
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

विश्वास ठेवता येईल आणि बोलता येईल अशी व्यक्ती कशी शोधायची?

322
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

पहिला वहिला किस

376
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लिंगभावाबद्दलचा पठडीतला विचार

182
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

एचआयव्हीची लागण होऊ नये म्हणून स्वत:ची व इतरांची काळजी कशी घ्यावी?

321
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नातं सुदृढ आहे की नाही?

148
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

LGBTQIA+ व्यक्तीसाठी साथी म्हणून कसं असता येईल?

319
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

चांगल्या संवादासाठी ऐकावं कसं ?

269
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

संवाद कसा साधायचा?

440
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नात्यामध्ये घडणारी हिंसा

332
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

बहुतेक’ चा अर्थ ‘हो’ नसतो

502
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist