Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
We'd like one thing before you download!
X

Please give us your email address before you download. Feel free to subscribe to our Newsletter while you’re here!


Download
is this the thing?

मराठी (Marathi)

Our partner organization Prayas Health Group has dubbed these AMAZE videos into Marathi.

मराठी (Marathi)

कंडोम योग्य प्रकारे कसा वापरायचा?

1056
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लिंगाच्या आकाराने काही फरक पडतो का?

4228
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

सेक्स : जवळीक आणि भावना

1057
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नकाराचा स्वीकार

546
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

एच.आय.व्ही. सह जीवन

1048
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

हस्तमैथुन - अगदीच नॉर्मल...

2958
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

प्रेप आणि पेप : एच.आय.व्ही. पासून प्रतिबंध

352
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

प्रजनन आणि गरोदरपण

625
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

वयात येताना स्वत:ला समजून घेताना...

640
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नातेसंबंध आणि तंत्रज्ञान

284
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लिंगसांसर्गिक आजार आणि हेटाळणी

495
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

वयात येताना शरीराची काळजी कशी घ्याल?

720
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

व्हर्जिनिटी म्हणजे नक्की काय?

847
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

गरोदरपणाचे ९ महिने

623
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

इमर्जन्सी गर्भनिरोधक(इ.सी. पिल्स)

769
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

एचआयव्ही म्हणजे काय?

1249
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लैंगिक कल म्हणजे काय?

406
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

सक्रीयतेने ऐकणं: चांगला संवाद कसा करायचा?

306
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

मासिक पाळी सुरु होताना!

1001
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

सेक्स करण्यासाठी मी तयार आहे का?

1406
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

इंटरनेट आणि स्वत:ची सुरक्षितता

406
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

मुली वयात येताना: स्तनांचा आकार आणि इतर गोष्टी याबद्दलचं छोटंसं गाईड

15176
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

दादागिरी केली जात असेल तर मदत कशी करावी?

232
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

ब्रेक अप झाल्यानंतरही मैत्री राहणं शक्य आहे का?

321
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

पुरुषत्वाच्या पारंपारिक कल्पनांना आव्हान देणं

259
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

इतरांना लैंगिक ओळख सांगू की नको?

208
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

आपली लैंगिक ओळख इतरांना करुन देणं| LGBTQ+

154
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

जोडीदाराला कॉन्डोम वापराबद्दल कसंं सांगायचं?

628
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

संमती आणि संवाद

158
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

शारीरिक अक्षमता आणि लैंगिकता

286
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

स्तनांच्या आकाराने काही फरक पडतो का?

2589
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

आनंद, दु:ख आणि भावनिक चढउतार

251
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

स्त्रिया आणि हस्तमैथुन

1040
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

वादातून संवादाकडे...

332
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

विश्वास ठेवता येईल आणि बोलता येईल अशी व्यक्ती कशी शोधायची?

341
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

पहिला वहिला किस

385
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

लिंगभावाबद्दलचा पठडीतला विचार

206
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

एचआयव्हीची लागण होऊ नये म्हणून स्वत:ची व इतरांची काळजी कशी घ्यावी?

366
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नातं सुदृढ आहे की नाही?

160
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

LGBTQIA+ व्यक्तीसाठी साथी म्हणून कसं असता येईल?

334
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

चांगल्या संवादासाठी ऐकावं कसं ?

281
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

संवाद कसा साधायचा?

529
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist
मराठी (Marathi)

नात्यामध्ये घडणारी हिंसा

346
मराठी (Marathi)
Add video to playlist Create Playlist