Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
We'd like one thing before you download!
X

Please give us your email address before you download. Feel free to subscribe to our Newsletter while you’re here!


Download
is this the thing?

Հայերեն (Armenian)

Armenian

Անչափահասների սեռական առողջության պաշտպանություն

11
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Պատրա՞ստ եք սեռական հարաբերությունների համար

33
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Ինքնուղղված աբորտ

30
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Անհարմար զրույցներ

9
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Անվտանգ կապի մեջ մնալը

25
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Բուլինգ

34
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Դեպրեսյա և անհանգստություն

21
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

ՍՀՄ Մարդիկ

16
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Ի՞նչպես գտնել տարեց մարդու, ում կարող եք վստահել

10
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

գենդերային դերեր

26
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեռական հարաբերությունները և զգացողությունները

61
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

AMAZE Առողջ և անառողջ հարաբերությունները

16
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

ՄԻԱ – ով վարակված անձիք

13
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Երկարարատև գործող հակաբեղմնավորիչներ

10
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Հղիությունը և վերարտադրութունը

6
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեռական հասունություն և ինքն

11
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

բժիշկ

26
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Գենդերային ինքնագիտակցություն։ Գենդերի ներքին ինքնազգացողություն։

10
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեքստինգ. Սեռական բովանդակության հաղորդագրություններ. Ի՞նչպես է պետք վարվել_

22
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Հղի

72
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

ՍՀՓՎ կարծրատիպ

14
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սոցիալակն մեդիան և ինքնագնահատականը

402
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեռական հարաբերությունների մասին զրույցը երեխայի հետ

12
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Դեռահասության ճգնաժամ

18
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

10 նշան, որ դուք սեռական հասունացման շրջանում եք

32
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Հակաբեղմնավորման

14
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

տղա սեռական հասունության շրջանում

15
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Աղջիկների սեռական հասունացման հիմնական նշանները

201
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Կուսություն

59
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

աբորտ

23
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Անհետաձգելի պաշտպանություն

10
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Մարդու Պապիլոմավիրուսը

11
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Ի՞նչ է նշանակում սեռական կողմնորոշումը

13
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Գիշերային սերմնազատում

13
Armenian
Add video to playlist Create Playlist

Pin It on Pinterest