Attention

X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site

Attention

X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video

We'd like one thing before you download!

X

Please give us your email address before you download. Feel free to subscribe to our Newsletter while you’re here!


Download

Հայերեն (Armenian)

Armenian

Անչափահասների սեռական առողջության պաշտպանություն

4
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Պատրա՞ստ եք սեռական հարաբերությունների համար

14
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Ինքնուղղված աբորտ

24
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Անհարմար զրույցներ

5
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Անվտանգ կապի մեջ մնալը

10
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Բուլինգ

17
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Դեպրեսյա և անհանգստություն

11
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

ՍՀՄ Մարդիկ

11
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Ի՞նչպես գտնել տարեց մարդու, ում կարող եք վստահել

10
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

գենդերային դերեր

9
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեռական հարաբերությունները և զգացողությունները

18
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

AMAZE Առողջ և անառողջ հարաբերությունները

9
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

ՄԻԱ – ով վարակված անձիք

9
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Երկարարատև գործող հակաբեղմնավորիչներ

4
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Հղիությունը և վերարտադրութունը

4
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեռական հասունություն և ինքն

7
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

բժիշկ

23
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Գենդերային ինքնագիտակցություն։ Գենդերի ներքին ինքնազգացողություն։

5
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեքստինգ. Սեռական բովանդակության հաղորդագրություններ. Ի՞նչպես է պետք վարվել_

7
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Հղի

66
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

ՍՀՓՎ կարծրատիպ

9
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սոցիալակն մեդիան և ինքնագնահատականը

395
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Սեռական հարաբերությունների մասին զրույցը երեխայի հետ

5
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Դեռահասության ճգնաժամ

7
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

10 նշան, որ դուք սեռական հասունացման շրջանում եք

14
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Հակաբեղմնավորման

11
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

տղա սեռական հասունության շրջանում

11
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Աղջիկների սեռական հասունացման հիմնական նշանները

71
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Կուսություն

21
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

աբորտ

15
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Անհետաձգելի պաշտպանություն

6
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Մարդու Պապիլոմավիրուսը

7
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Ի՞նչ է նշանակում սեռական կողմնորոշումը

6
Armenian
Add video to playlist Create Playlist
Armenian

Գիշերային սերմնազատում

10
Armenian
Add video to playlist Create Playlist

Pin It on Pinterest