Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Yinke Etekuro Lyo Nkedi Zoruhonda
Yinke Etekuro Lyo Nkedi Zoruhonda
Add video to playlist Create Playlist

Yinke Etekuro Lyo Nkedi Zoruhonda

Mafano kuna kusingonona nokufwaturura nyanya zekaro kumwe ntani netamburo kukara kumwe.Ago kuna kububura mokuuyunga yina hamene kukara kumwe panyama asi kuvhura kukara sininke sa hana kuzuvhisa muntu mbili.Yina kara hepero kudiva asi ukaro musinke vana kumona asi nyanya zekaro kumwe panyama ntani etantero ko muntu gongandi,kumwe nokugwana mbatero nsene nyanya zina ku horokere.