Attention
X

You are now leaving AMAZE.org.
Content beyond this site might not be
appropriate for young adolescents.

Continue to external site
attentionAttention
X

The following video was not produced by AMAZE.

Play Video
X


Kuhamena Kukara Kokwedi
Kuhamena Kukara Kokwedi
Add video to playlist Create Playlist

Kuhamena Kukara Kokwedi

Mafano kuna kusingonona mugendo gekaro komwedi,ndi kukara momazuva goge gokomwedi.Ago kuna kusingonona munangananga agu kara mosivharero,siruwo sokukara komwedi,yirugu yokulizakwisa mukadi siruwo sokomwedi.Mafano kuna kugava nonzira dimwe deguso po kukora.